luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 39257 ha
Intravilan: 268 ha
Extravilan: 38989 ha
Populatie: 1928
Gospodarii: 1500
Nr. locuinte: 1350
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Malaia,  Ciunget, Sălişte
Asezarea geografica:
Comuna Malaia se află situată de-a lungul Râului Lotru, în partea central-sudică a României, în partea de nord a judeţului Vâlcea, în zona muntoasă, înconjurată de Munţii Lotrului şi Căpăţânii
Activitati specifice zonei:
Creşterea animalelor
Exploatarea lemnului
Comerţ
Agricultură
Prestări servicii diverse
Activitati economice principale:
Producerea energiei electrice - trei hidrocentrale: CHE Brădişor din sat Sălişte, CHE Malaia din sat Malaia şi UHE Dorin Pavel din satul Ciunget
Complexul Salmonicol Brădişor
Societăţi de exploatare a lemului şi prelucrare
Obiective turistice:
Peştera "Laptelui" - monument istoric
Mănăstirea "Înălţarea Sfintei Cruci"
Biserica din lemn "Sfântul Nicolae şi Cuvioasa Paraschiva" - monument istoric
Biserica din lemn "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" - monument istoric
Fântâna Brătienilor - monument istoric
Izvorul "Sfânta Maria"
Trasee turistice montane
Evenimente locale:
Zilele comunei Malaia - organizate în prima sambata si duminică din luna septembrie a fiecarui an
Facilitati oferite investitorilor:
Energie electrică
Alimentare cu apă în satele comunei
TV cablu
Reţea fixă şi mobilă de telefonie
Internet
Promovarea meşteşugurilor tradiţionale
Promovarea şi dezvoltarea agroturismului
Proiecte de investitii:
Înfiinţare sistem de canalizare şi colectare ape menajere uzate sat Sălişte
Modernizarea iluminatului public pe arterele principale ale comunei Malaia
Modernizare drumuri locale
Captare şi extindere reţea apă potabilă sat Ciunget
Extindere reţea de joasă tensiune în comuna Malaia
Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă sat Sălişte
Reabilitare cămine culturale
Reparaţii capitale corecţie torenţi în comuna Malaia